IÄNI – itäsuomalainen kulttuurijulkaisu. 1/2023

TULKKINA LUOVAN TYÖN TEKIJÖILLE

Veera Kolehmainen


Savonlinnan seudulta löytyy monenlaista luovaa tekemistä. IÄNI avaa toisessa numerossaan ajatuksia luovan työn takaa.

Työtä on monenlaista ja monella eri saralla. Siemen luovaan työhön itää täällä monella jo nuorena. Työtä tehdään näkyvissä ja näkymättömissä. Sitä tullaan kaukaakin tänne tekemään. Sitä tehdään, vaikkei se aina olisi helppoakaan. Selvää kuitenkin on, että sitä Savonlinnassa paljon tehdään. Myös kulttuurin, taiteen ja luovien alojen työn tuotokset ovat monipuolisia. Emme välttämättä aina edes itse osaa tunnistaa, missä kaikkialla ne vaikuttavat.

Toimiessani kaupungin hallinnoimassa hankkeessa, jossa teen pitkälti luovan alan ammattilaisten kanssa töitä, olen usein huomannut toimivani tulkkina julkisen sektorin ja taiteilijoiden välillä. Eri alat puhuvat eri kieltä. Itseäni viehättää suuresti ajatus siitä, että näitä kielimuureja voisi rikkoa, ja ymmärrystä esimerkiksi luovista aloista laajentaa. Kuinka paljon enemmän vaikkapa kaupunkimme elinkeinotoiminta voisi luovista aloista hyötyä? Mitä seuraisi, kun matkailu- ja ravintola-ala hyödyntäisi täysipainoisesti paikallisten taiteilijoiden osaamisen? Entäpä julkinen liikenne tai kaupunkisuunnittelu?

Tässä kohtaa näen ehdottomasti mahdollisuuden muutokseen. Itseäni muutoksen aikaansaaminen inspiroi. Aina ja kaikessa muutokselle ei ole tarvetta. On paljon pysyvää ja vanhaa, jonka arvo meidän olisi hyvä ymmärtää. Toisaalta vain muutos luo kehitystä. Savonlinna on kaupunki, jossa voimme, ja jossa meidän on syytäkin ammentaa kaikkemme perinteistä, historiasta ja kulttuurista. Savonlinna on myös kaupunki, jossa meidän on syytä katsoa tulevaisuuteen. Haastankin kaikki kaupunkien ja kaupunkikehityksen parissa työskentelevät kutsumaan luovan alan ammattilaiset kehitystyöhön mukaan. Väitän, että väkevyydessään niistä olisi jopa ”kehityksen moottoriksi”, mikäli asialle vain antaa mahdollisuuden.

Jos emme ymmärrä toisiamme, emme voi nähdä potentiaalia. Emme myöskään pysty arvostamaan toisiamme, emme näkemään, mikä toiselle on tärkeää. Puhumattakaan siitä, että ymmärtäisimme, miksi toimimme kuten toimimme. Olennaisinta lienee on, että ainakin haluaisimme ymmärtää.

Tämä IÄNI-numero antaa sinulle mahdollisuuden ymmärtää luovan alan tekijöitä yhä vähän paremmin. IÄNI antaa äänen jälleen suoraan tekijöille.


Kuva: Iita Sillanpää