IÄNI – itäsuomalainen kulttuurijulkaisu. 1/2023

Prosenttitaide: Kuvataiteella monipuolisesti virikkeinen ympäristö

Outi Savolainen


Taiteen edistämiskeskus mahdollistaa rakennuttajien hakea avustusta “prosenttitaiteeseen”, jossa rakennuskustannuksista käytetään tietty prosentti visuaaliseen taiteeseen rakennusvaiheessa. Se on erinomainen tilaisuus luoda virikkeinen ja uniikki ympäristö, jossa parhaimmillaan taiteilija osallistetaan tilasuunnitteluun alusta asti. Visuaalinen taide tekee tilasta viihtyisän ja tuo kuvataiteen lähemmäs arkea.

Minä pääsin lopulta hyödyntämään molempia ammattitaitojani Rantasalmen uuden päiväkotirakennuksen taidehankinnan toteuttajana: kuvataidetta ja muotoilua.

Rantasalmelle rakennetussa uudessa Kuutti-päiväkodissa toteutettiin taidehankinta prosenttitaiteen avulla. Koko päiväkodin kantavaksi teemaksi muodostui ranta. Ranta on kohtaamispaikka, jossa kahden eri elementin maailmat yhdistyvät. Rannalla on eläimiä ja kasveja sekä veden ylä- että alapuolella. Teemasta nousseet kuva-aihiot toistuvat paitsi päiväkodin tilojen taideteoksissa, myös käyttöesineissä.

Olen antanut tilaajan reitittää tekemistäni päiväkotiprojektissa. Henkilökunta asetti suunnittelutyölle omia raameja: teoksen toteutuksessa arvostettiin ekologisuutta, kestävyyttä sekä osallistavaa otetta. Teoksiin toivottiin eläinaiheita ja käytännön helppoutta: minua kannustettiin suunnittelemaan teoksia, jotka pysyvät mahdollisimman matalina seinän pinnassa ja näin ollen eivät juurikaan kerää pölyä. Koen itseni ennen kaikkea kolmiulotteisen muodon kanssa työskenteleväksi taiteilijaksi, ja suunnittelin reliefimäisen teoksen, joka pysyy pois arjen tieltä ja on helposti huollettava. Sain mahdutettua teokseen tilaajan toiveet sekä itselleni tärkeän kolmiulotteisuuden ja muottityöskentelyn.

Kuvataide ja muotoiluajattelu kulkevat työskentelyssäni aina käsi kädessä, mutta ehkäpä muotoilija minussa on taiteilijaa nöyrempi ulkopuolisille toiveille. Konkreettisimmin Kuutti-päiväkodin teoskokonaisuudessa muotoilu on esillä lasten esittämien toiveiden toteuttamisessa. Lapset toivoivat kultaisen dinosauruksen, suklaamunia ja jäätelöä. Suunnittelin heille jälkiruokamuotit, joista dinosaurus on puraissut palan pois. Tämä muotitus oli palkitsevaa ja tein sitä hymyssä suin. Oli hauskaa, miten lasten toive ja oma intohimoni esinemuotoiluun yhdistyivät lystikkäällä tavalla. Olen vahvasti sitä mieltä, että tilaajan kuuntelu oli kannattavaa ja toiveiden pohjalta ideointi johdatti minut polulle, jota oli ilo kulkea. Toivon, että lapsilla on vastaava ilo muotteja käyttäessä ja tilaa käyttäessään.


Tällä palstalla Ars Nova ry kutsuu eri henkilöitä kirjoittamaan sanasen aiheesta kuvataide.

Kuva: Outi Savolainen